QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN THEO CÁC MỤC SAU (*) Thông tin bắt buộc

Please fill out this form (*) Required field


Bằng việc nhấn gửi Phiếu đăng ký này, tôi xác nhận các thông tin trên đây là đúng sự thật và chấp nhận toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Chương trình Pearl Club đăng tải và cập nhật chính thức trên website www.vinpearl.com và đồng ý để đơn vị hoặc đối tác phát hành thẻ Pearl Club chuyển các thông tin tại Phiếu đăng ký này cho Vinpearl phục vụ cho việc đăng ký và mở thẻ.

(By submitting this form, I certify that the information provided here is true and accurate. I have read, understood and accept all the terms and conditions of the Pearl Club Program which is available on www.vinpearl.com and agree to our partnership combining my information in this form for registering Pearl Club card at Vinpearl).